top of page

STORY

Background

Po rozpade bývalého východného bloku pripadlo mnohým krajinám napísať si po prvý krát vlastnú časť histórie.

Taký bol aj osud  bývalej Ľudovej republiky Zagorje. Bol to kus zeme, kde až do druhej svetovej vojny germánsky a slovanský ľud koexistoval pod vládou miestneho vojvodu.

Preto ho väčšina občanov stále označuje ako „vojvodstvo“.

 

Po veľkej vojne sa však,tak ako mnohé iné, ocitlo pod nadvládou Sovietskeho zväzu.

Od tých čias rôzni pohlavári komunistickej strany využili príležitosť ovládnuť krajinu síce ďaleko od Moskvy, ale dôležitú pre centrálnu vládu, kvôli svojim obrovským zásobám plynu a strategickú polohu medzi západom a východom. Aj keď tu síce budovali veľke jadrové elektrárne a fabriky všetci tušili, že má ďaľeko od ideálneho fungovania.

Len pád železnej opony zastavil politikov, aby rabovali viac.

Od tej pamätnej chvíle občania dúfali aspoň v ich prvé nové slobodné voľby...

Recent events

Viac ako rasové a národnostné tendencie bola v hre otázka budúceho politického smerovania. ​

 

Po páde železnej opony a prvých dvoch neúspešných voľbách sa nakoniec objavili dve skupiny „royalistické kridlo“ zabezpečené v týchto nekľudných časoch žoldniermi GROMu a „Národný front“ podporovaný "Sindikátom" pracujúcich, ktoré začali proti sebe narážať v uličkách miest a obsadzovaní dôležitých baní nerastných zdrojov už rok predtým.

 

Vďaka dlhodobo podfinancovanej infraštruktúre , je treba nanovo vystavať cesty,stavby a hlavne zabezpečiť miestnu atómovú elektráreň v havárijnom stave. Po krajine sa rozšírili občianske nepokoje a obyčajní ľudia sa začali pridávať na jednu alebo druhú stranu.... ​

 

….tak vitajte ešte raz vo fiktívnej krajine Zagorje a pridajte sa v Júni 2022 k pokračovaniu Čachtických airsoftových hier od West Base-u s plne rozvinutými scenármi,  elektronickými kulisami a mnohým ďaľším a to na oveľa väčšej ploche než ste doteraz boli zvyknutí.... 

bottom of page